slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Kadra szkoły

mgr Alina Wasilewska - Dyrektor ZSP Boguszyce

NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

NAUCZANY PRZEDMIOT, RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

mgr Kamila Adamska

matematyka, fizyka

mgr Natalia Bigas

religia

mgr Teresa Blachucik

język niemiecki, muzyka

mgr Wioleta Dygan

pedagog

mgr Jan Dziubałtowski

język angielski

mgr Agnieszka Filipek

matematyka, technika, informatyka

mgr Joanna Joszko-Pawleta

współorganizowanie kształcenia

mgr Róża Kiełbasa

 biologia, WDŻ

mgr Anna Kwaśniewicz

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

mgr Barbara Lisoń

język niemiecki, plastyka

mgr Małgorzata Matczak

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Monika Mazurkiewicz

język angielski

mgr Adam Oszek

chemia

mgr Beata Romaniszyn

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia biblioteczne

mgr Jerzy Sowiński

Historia, geografia

mgr Marzena Świeczewska

współorganizowanie kształcenia

mgr Alina Wasilewska

WOS

mgr Izabela Zajkowska-Gajos

język polski

mgr Sebastian Żymła

wychowanie fizyczne, EDB