slide3 slide5 slide7 slide8 slide9

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
OBOWIĄZUJĄCY

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

 

7.00– 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Dzieci podejmują działalność zabawową, usamodzielniają się, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw, doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych, są aktywne w zakresie organizacji swojego życia; ćwiczenia graficzne, gry planszowe. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę, logiczne myślenie;

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna wspomagająca ich rozwój (stymulująco - kompensacyjna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym).

8.00 – 8.15

Rozwijanie aktywność ruchowej- uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, ćwiczenia poranne

8.15 - 8.30

Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczne; dzieci nabywają i utrwalają nawyki higieniczne

8.30 – 9.00

ŚNIADANIE

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • pełnienie dziecięcych dyżurów
 • kulturalne zachowanie się przy stole.
 • Mycie zębów

9.00 –10.00

Zajęcia dydaktyczne – kierowane prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej , zabawa ruchowa .

10.00 – 11.15

Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery , wycieczki, zabawy ruchowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

*w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali

11.15 – 12.00

Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni.

Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

OBIAD

 • kulturalne i estetyczne spożywanie posiłków
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami ,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pełnienie dziecięcych dyżurów
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.00 – 12.30

Relaksacja - Odpoczynek poobiedni, wyciszenie i rozluźnienie, elementy muzykoterapii, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę.

 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej
 • Słuchamy muzyki relaksacyjnej oraz utworów muzyki poważnej
 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie wykonując np. dziecięce masażyki na plecach kolegów i koleżanek
 • Bawimy się w zabawy paluszkowe
 • Ćwiczenia artykulacyjne. 

12.30 - 13.00

Samodzielne oglądanie bajek i czasopism dla dzieci; układanie puzzli; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, gry planszowe, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość , uwagę, logiczne myślenie

13.00 - 13.50

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

13.50 - 14.00

Przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczne; dzieci nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;

14.00 - 14.30

PODWIECZOREK

 • wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłku
 • używania zwrotów grzecznościowych

14.30 - 16.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci do domu pod opieką rodziców lub osób upoważnionych. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

W zależności od pogody zabawy dowolne na świeżym powietrzu