slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Biblioteka

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Poniedziałek

 

7.20 – 8.15

Wtorek

7.20 – 9.05

9.55 – 10.10

12.45 – 12.55

Środa

8.20 – 9.10

9.55 – 10.10

Czwartek

9.55 – 10.55

Piątek

7.20 – 9.05

 

 

          Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

                     Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii

 

               (opracowano na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej

                                             z dnia 8 sierpnia 2020 r.)

Postanowienia ogólne:

1.    Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.

2.    W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.

3.    Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

4.    Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł, wietrzyć salę.

5.    Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

6.    Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

7.    Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co  między osobami przebywającymi w bibliotece.

8.    W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW  KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Biblioteka Narodowa rekomenduje :

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

·      na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, itp.) wirus jest aktywny do 48 godzin (dwie  doby);

·      tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).

        Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK:

       1. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na specjalnie do tego przygotowany stół.

       2. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.

       3.  Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

       4 Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

       5 Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. 

       6 Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA  PODRĘCZNIKÓW :

       1. Wychowawca powiadamia uczniów o terminach zwrotów podręczników.

       2. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę podręcznika - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

        3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez wychowawcę i  bibliotekarza w ustalonym terminie.

        4. Podręczniki  będą zwracane  u wychowawcy w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole .

        5. Wychowawca wyznacza miejsce składowania oddawanych podręczników.

        6. Osoby dokonujące zwrotu podręczników  muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:

podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.