slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Biblioteka

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Poniedziałek

7.30 – 8.15

9.55 – 10.10

Wtorek

7.30 – 8.15

9.10 – 10.10

11.45 – 12.45

Środa

11.45 – 12.00

Czwartek

7.30 – 8.15

9.55 – 10.10

11.45 – 12.00

Piątek

9.55 – 10.10

11.00 – 12.45

 

GŁÓWNE ZADANIA BIBLIOTEKI

1.Gromadzenie i opracowanie księgozbioru.

2.  Udostępnianie zbiorów.

3.  Działalność informacyjna.

4.  Prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej.

5.  Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.

6.  Organizowanie  konkursów i wystaw.

7.  Współpraca ze środowiskiem szkolnym i przedszkolnym.

             REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji
7. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
9. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
10. W bibliotece należy zachować ciszę. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
11. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
12. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
13. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowego warunku: zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej,
14. Czytelnik może wypożyczyć od 4 do 6 książek na okres 2 miesięcy.
15. Książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
16. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.
17. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki