slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Samorząd uczniowski

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący:

Igor Halupczok kl. VIII

Z-ca przewodniczącego:

Magdalena Rzytka kl. VIII

Sekretarz:

Michał Olsok kl. VI

Członek:

Karol Włodarczyk kl. VIII

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

p. JAN DZIUBAŁTOWSKI

p. SEBASTIAN ŻYMŁA

___________________________________________________________________________________________

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Jana Pawła II w Boguszycach
na rok szkolny 2018/2019

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

         Reprezentowanie ogółu uczniów.

         Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

         Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

         Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

         Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

         Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:

Marzec

         8 marca - Dzień Kobiet – życzenia i upominki klasowe.

         I Dzień Wiosny –  konkurs na ekologiczną Marzannę, dzień na sportowo, uczniowie w roli nauczycieli.

          Święta Wielkanocne – gazetka okolicznościowa.

Kwiecień

         22 kwietnia - Obchody Dnia Ziemi – każda klasa reprezentuje inny kolor – KOLORY  ZIEMI; wykonanie gazetki okolicznościowej.

         Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy, Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja.

         Święta majowe –współudział w apelu, albumy okolicznościowe.

Maj

         26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

         Apel z okazji Dnia Matki – laurki.

         6-10 maja - Tydzień kolorów.

Czerwiec

         1 czerwca – Dzień Dziecka.

         5 czerwca - Wybory Miss i Mistera szkoły.

         13 czerwca - Klasowe granie w podchody ( kl. 6-8)

         23 czerwca – Dzień Ojca.

         Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

         Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019- sprawozdanie.

         Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

         Zorganizowanie mini-kiermaszu podręczników szkolnych.

         Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019.

         Gazetka wakacyjna.

Cały rok:

         Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

         Akcja „Góra nakrętek”.

         Akcja „Góra Grosza”.

         Aktualizacja Gazetki Szkolnej.

         Udział w uroczystościach szkolnych.

         Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

         Praca na rzecz szkoły.