slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Spotkania z rodzicami

 

PLAN ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

1.

Zebranie – dokumenty szkolne, organizacja roku szkolnego.

12  września 2019 r.

2.

Zebranie klasyfikacyjne – poinformowanie rodziców o propozycjach
ocen na koniec semestru oraz o zagrożeniach oceną ndst.

12 grudnia 2019 r.

3.

Zebranie – oceny i zachowanie uczniów, podsumowanie I semestru.

30 stycznia 2020 r.

4.

Konsultacje – oceny i zachowanie uczniów (klasa VIII zebranie –poinformowanie o procedurach sprawdzianu).

Marzec 2020 r.

5.

Zebranie klasyfikacyjne – poinformowanie rodziców o propozycjach
ocen na koniec semestru oraz o zagrożeniach oceną ndst.,
podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.

21 maja 2020 r.