slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Spotkania z rodzicami

 

PLAN ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

1.

Zebranie – dokumenty szkolne, organizacja roku szkolnego.

10.09.2020r

3.

Konsultacje – oceny i zachowanie uczniów

12.11.2020r

4.

Konsultacje – oceny i zachowanie uczniów

10.12.2020r

5.

Zebranie – oceny i zachowanie uczniów, podsumowanie I semestru.

07.01.2021r

6.

Konsultacje – oceny i zachowanie uczniów (klasa VIII zebranie –poinformowanie o procedurach sprawdzianu).

11.03.2021r

7.

Zebranie klasyfikacyjne – poinformowanie rodziców o propozycjach
ocen na koniec semestru oraz o zagrożeniach oceną ndst.,
podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.

20.05.2021r