slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Świetlica

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

poniedziałek

12.50 – 13.50

p. Agnieszka Filipek

13.50 – 15.50

p. Agnieszka Filipek

wtorek

12.50 – 13.50

p. Kamila Adamska

13.50 – 15.50

p. Kamila Adamska

środa

12.50 – 13.50

p. Kamila Adamska

13.50 – 15.50

p. Kamila Adamska

czwartek

12.50 – 13.50

p. Małgorzata Matczak

13.50 – 15.50

p. Małgorzata Matczak

piątek

12.50 – 13.50

p. Sebastian Żymła

13.50 – 15.50

p. Sebastian Żymła


Świetlica wita Was! Tu szybko mija czas.

Radosny uśmiech dzieci, jak ptak ku słońcu leci.

Na twarzach uśmiech promienny, dla nas jest zawsze bezcenny.

Więc przyjdź do naszej świetlicy, najweselszej w okolicy.Cele:
Podstawowym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Do innych celów świetlicy szkolnej należy:

  • przygotowanie dziecka do kulturalnego i wrażliwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
  • wytworzenie w nim postawy koleżeństwa i poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
  • wspieranie rozwoju intelektualnego i twórczego ucznia,
  • pogłębianie wrażliwości dziecka na piękno przyrody,
  • rozwijanie świadomości ekologicznej,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
  • wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.