slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Podręczniki

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
obowiązujących w ZSP Boguszyce

 w roku szkolnym 2016/2017

KL.

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAW.

O

Edukacja
przedszkolna

„Przygoda z uśmiechem” -
roczne przygotowanie przedszkolne

O. Bełczewska

WSiP

Religia

„Jesteśmy dziećmi Boga”

W. Kubik SJ
T. Czarnecka

WAM

II

Edukacja
wczesnoszkolna

Książki w ramach dotacji MEN

Język
angielski

Książki w ramach dotacji MEN

Język
niemiecki

„ABC 2 Deutsch” podręcznik i ćwiczenia

A.                   Kubicka

Religia

„Poznajemy naszego Boga”

Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża

III

Edukacja
wczesnoszkolna

Książki w ramach dotacji MEN

praca zbiorowa

Nowa Era

Język
angielski

Książki w ramach dotacji MEN

- P. Davies
- M. Szpotowicz,
M. Szulc – Kurpasa

Oxford

Język
niemiecki

„ABC 2 Deutsch” podręcznik i ćwiczenia

A.                   Kubicka

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

ks. K. Matysek

Św. Krzyża

IV

Język polski

Książki w ramach dotacji MEN

Język
angielski

Książki w ramach dotacji MEN

Język
niemiecki

„Ich und du 4” podręcznik i ćwiczenia

M. Kozubska, E. Krawczyk

Matematyka

Książki w ramach dotacji MEN

Przyroda

Książki w ramach dotacji MEN

Historia
i społeczeństwo

Książki w ramach dotacji MEN

Muzyka

Książki w ramach dotacji MEN

Plastyka

Książki w ramach dotacji MEN

Zajęcia
komputerowe

Książki w ramach dotacji MEN

Zajęcia
techniczne

Książki w ramach dotacji MEN

Religia

„Zapowiedź zbawienia”

Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża Opole

V

Język polski

Książki w ramach dotacji MEN

Język
angielski

Książki w ramach dotacji MEN

Język
niemiecki

Ich und du 5 Podręcznik i ćwiczenia

M. Kozubska, E. Krawczyk

Matematyka

Książki w ramach dotacji MEN

Przyroda

Książki w ramach dotacji MEN

Historia
i społeczeństwo

Książki w ramach dotacji MEN

Muzyka

Książki w ramach dotacji MEN

Plastyka

Książki w ramach dotacji MEN

Zajęcia
komputerowe

Książki w ramach dotacji MEN

Zajęcia
techniczne

Książki w ramach dotacji MEN

Religia

„Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”

Red. M. Wilczek

Św. Krzyża

VI

Język polski

„Między nami”
- podręcznik
-  zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

A. Łuczak
A. Murdzek

GWO

Język
angielski

„New English Zone 3”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń

R. Nolasco
D. Newbold

Oxford

Język
niemiecki

„Ich und du kl.6”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń

M. Kozubska
E. Krawczyk

PWN

Matematyka

„Matematyka z plusem”
- podręcznik
- 3 zeszyty ćwiczeń

M. Dobrowolska
 M. Jucewicz

GWO

Przyroda

„Tajemnice przyrody”
- podręcznik
- 2 zeszyty ćwiczeń

- J. Szlajfer, H. Kowalczyk

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo

„Historia i społeczeństwo ”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń

T. Małkowski

GWO

Muzyka

„Ciekawi świata 6”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń

J. Górska-Guzik

Operon

Plastyka

„Plastyka 4 -6”
- podręcznik do kl. 4-6

K. Stopczyk

WSIP

Zajęcia
komputerowe

„Zajęcia komputerowe”
- podręcznik do kl. 4-6

G. Koba

Migra

Zajęcia
techniczne

„Jak to działa?”
- podręcznik do kl. 4-6
z dodatkiem Rysunek techniczny

Ł. Łabecki
 M. Łabecka

Nowa Era

Religia

„Wierzę w Kościół”

Ks. J. Szpet

Św. Wojciech