slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Aktualności z roku szkolnego 2011/2012

Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im Jana Pawła II

         W diecezji opolskiej w 24 szkołach wybrano sobie na patrona Jana Pawła II. 16 kwietnia 2012r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dyrektorów i katechetów tych szkół z Księdzem Biskupem Andrzejem Czają.

Ksiądz Biskup zwracając się do zebranych skierował ich uwagę na słowa  Jana Pawła II  zawarte w numerze 107 Encykliki Fides et ratio: ?Wszystkich proszę, aby starali się dostrzec wnętrze człowieka, którego Chrystus zbawił przez tajemnicę swojej miłości, oraz głębię jego nieustannego poszukiwania prawdy i sensu. Różne systemy filozoficzne wpoiły mu złudne przekonanie, że jest absolutnym panem samego siebie, że może samodzielnie decydować o swoim losie i przyszłości, polegając wyłącznie na sobie i na własnych siłach. Wielkość człowieka nigdy nie urzeczywistni się w ten sposób Stanie się to możliwe tylko wówczas, gdy człowiek postanowi zakorzenić się w prawdzie, budując swój dom w cieniu Mądrości i w nim zamieszkując. Tylko w tym horyzoncie prawdy będzie mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz swoje powołanie do miłowania i poznania Boga jako najdoskonalsze urzeczywistnienie siebie?

Ksiądz Biskup powierzając orędownictwu błogosławionego Jana Pawła II środowisko szkół jego imienia podziękował zebranym za akt tego wyboru. Papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi, więc taki wybór jest świadectwem wiary. Szkoła powierzona zastępcy Chrystusa to ogromne zobowiązanie. Podejmowane w tych szkołach inicjatywy powinny prowadzić nie tylko do lepszego poznania nauczania, osoby i czynów Patrona, ale również do ubogacania wychowanków jego duchowością. W procesie wychowawczym należy pamiętać o słowach Patrona, który prosi o dostrzeganie wnętrza człowieka, dla którego kształtowania ważne jest przestrzeganie zasady: verba docent exempla trahunt.

Po konferencji Księdza Biskupa głos zabierali inni uczestnicy spotkania. Pani Dyrektor opowiedziała jak uczniowie poznają i oddają cześć Patronowi, a Ksiądz proboszcz omówił współpracę szkoły z parafią. Pobyt gościom w naszej szkole umilił, bardzo przychylnie przez nich odebrany, program artystyczny i poczęstunek.

Zdjęcia w Galerii.