slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

wtorek, 26 listopad 2019 21:10

Zajęcia uczniów klas I-III w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019

Napisał

     Samoakceptacja i poczucie własnej wartości mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Zaniżona samoocena powoduje, iż jednostka sama pomniejsza własne możliwości, nie docenia potencjału, jaki mogłaby wykorzystać w działaniu

     Uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach, które miały na celu pokazać jak rozwiązywać trudne sytuacje, jak wspierać budowanie adekwatnego obrazu siebie, jak rozpoznawać mocne i słabe strony – w kontekście profilaktyki antyalkoholowej.

     Podczas warsztatów stosowano techniki parateatralne- odgrywanie ról, co bardzo podobało się uczniom ,chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach.                                                                           

                                                                                                    Beata Romaniszyn                                 

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 listopad 2019 21:10