slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

niedziela, 16 grudzień 2018 21:59

"Świetlicowe czytanie nowości" oraz "Starsi czytają młodszym"

Napisał

     Od maja do grudnia 2018 r  w świetlicy szkolnej nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe zaangażowali się w akcję głośnego czytani pod hasłem „Świetlicowe czytanie”.  Czytali dzieciom bajki, wiersze i fragmenty książek , zaangażowali również uczniów do wspólnego czytania  i upowszechniania czytelnictwa w ramach  przystąpienia szkoły do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem było zachęcenie dzieci do czytania, korzystania z biblioteki szkolnej oraz zapoznanie z nowymi pozycjami książkowymi zakupionymi do szkolnej biblioteki w ramach tego programu.  Zachęcano także uczniów  do przynoszenia swoich ulubionych książek i ich prezentacji na forum świetlicy. Badania  potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa.

     Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w tą akcję, czekały na moment wspólnego czytania i rozmawiania na temat przeczytanych fragmentów lektur.

     Również w szkolnej bibliotece podczas długich przerw odbywały się spotkania pod hasłem „Starsi czytają młodszym”.  Pani Beata Romaniszyn organizowała przerwy czytelnicze, podczas których uczniowie słuchali fragmentów wybranych książek czytanych przez panią bibliotekarkę lub starszych uczniów . Z wielkim zaangażowaniem czytali wybrane przez siebie książki , takie jak: ,,Jak rozweselić pechowego nosorożca?” , ,,Babcia Rabuś” , ,,Tajemnica zamku ” i wiele innych.

     Cele wspólnego czytania były następujące :

-rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

-ćwiczenie techniki szybkiego czytania,

-zachęcanie do czytania i wypożyczania nowych książek zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

     Czytano z odpowiednią intonacją, wybierano taki koniec fragmentu, który wzbudzał ciekawość do poznania dalszego ciągu. Starano się, aby głośne czytanie stało się rytuałem zajęć świetlicowych i dzieci kojarzyły to  z przyjemnością. 

     Nikogo nie trzeba było specjalnie przekonywać do czytania. Okazało się, że jest wśród nas wielu moli książkowych, którzy tylko czekają, by wziąć do ręki przeczytać kolejną książkę.

      Akcja czytania rozbudziła zainteresowania czytelnicze wielu uczniów. Udowodniła, że dzieci kochają książki  i posiadają niemałą wiedzę na ich temat. Mamy nadzieję ,że uczniowie nadal będą odwiedzać bibliotekę szkolną podczas przerw i wspólnie czytać ciekawe  książki znajdujące się na półkach bibliotecznych.

                                                                                                       Beata Romaniszyn