slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

wtorek, 09 październik 2018 06:49

Konkurs "Wzorowa łazienka"

Napisał

Link do strony głosowania: https://www.wzorowalazienka.pl/

     Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Wzorowa Łazienka”. Celem udziału jest zdobycie środków finansowych na remont szkolnej łazienki. Prosimy o głosowanie. Poniżej przedstawiamy regulamin głosowania.


§ 4. Zasady głosowania
1. Od 01.10.2018 r. do 30.11.2018r. internauci mogą głosować na dodane do Programu i opublikowane na Stronie Internetowej galerie z Pracami Programowymi (dalej: „Głosowanie”).


2. Głosy mogą oddawać osoby fizyczne tylko z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające dostęp do sieci Internet (Internauci), (dalej: „Głosujący”) z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może jednego dnia oddać tylko jeden Głos standardowy, o którym mowa §4 podpunkt 3a.


3. Istnieje sześć rodzajów głosów:
a) Głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa §4 podpunkt 4;
b) Głosy z paragonami to głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa §4 podpunkt 5.
Jeden Głos z paragonem ma wagę 20 Głosów standardowych dla szkoły, na którą został oddany „głos z paragonem”;
c) Głosy z gry to głosy oddawane za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na telefony komórkowe z systemem android i iOS, o których mowa w §4 podpunkt 11;
d) Dodatkowe głosy to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami o których mowa w §4 podpunkt 12;
e) Extra Głosy to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami, o których mowa w §4 podpunkt13;
f) Głosy z ankiety to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami, o których mowa w §4 7 podpunkt 11;


4. Oddawanie Głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach:
a) W pierwszym etapie należy wybrać galerię Szkoły, na którą chce się oddać głos i kliknąć w przycisk „Zagłosuj” w galerii na Stronie Internetowej, zaakceptować Regulamin oraz podać adres e-mail, na który zostanie niezwłocznie wysłany przez Organizatora specjalny, unikatowy kod weryfikujący;
b) W drugim etapie należy wpisać w dedykowane pole na stronie internetowej kod weryfikujący, który został wysłany na podany w pierwszym etapie adres email, po czym należy kliknąć na stronie internetowej w pole „Potwierdź głos”. Prawidłowe przepisanie kodu i podanie prawidłowych danych będzie skutkowało oddaniem ważnego głosu. Jeden głos Głosującego zapewnia Szkole 1 głos w Programie. Kod weryfikujący jest ważny przez 24h od momentu jego wysłania do użytkownika. Po tym czasie kod weryfikujący staje się nieaktywny i nie można z niego skorzystać, aby oddać głos na Szkołę;


5. Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkoły podczas pojedynczego głosowania.
Głosujący oddając 1 (słownie: „jeden”) Głos z paragonem może przyznać równowartość 20 (słownie: „dwudziestu”) Głosów standardowych poprzez wykonanie łącznie następujących czynności:
a) zakupienie w okresie od 1.09.2018 r. do 30.11.2018 roku dowolnego produktu marki Domestos i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu marki Domestos. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono produkt marki Domestos, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu;
b) kliknięcie w przycisk „Głosuj z paragonem” w galerii na Stronie Internetowej;
c) podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej;
d) dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o maksymalnym rozmiarze 5 MB);
e) podanie adresu e-mail;
f) zaakceptowanie Regulaminu;
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem;


6. Organizator ma do 14 dni roboczych na weryfikację paragonu i dopisanie Głosów do konta Szkoły, na którą został oddany Głos z paragonem.


7. Organizator zastrzega, że jeśli paragon nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, Głosy nie zostaną doliczone szkole.


8. Organizator zastrzega, że 1 Głos z paragonem stanowi równowartość 20 Głosów standardowych, niezależnie od liczby zakupionych produktów Domestos widniejących na paragonie.


9. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia Głosującego o przedstawienie oryginału dowodu zakupu do wglądu.


10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji Głosów, polegającej na sprawdzeniu, czy przesłany wraz z formularzem numer dowodu zakupu jako kolejny głos przez jednego Głosującego lub przez innego Głosującego, stanowi ten sam dowód zakupu. W przypadku przesłania tego samego dowodu zakupu przez tego samego lub innego Głosującego jako kolejny głos, taki głos nie bierze udziału w głosowaniu i głosy nie zostaną dopisane do konta Szkoły, na którą oddany był Głos z paragonem.


11. Oddawanie Głosów z gry odbywa się poprzez aplikację mobilną dostępną na telefony komórkowe z systemem android i iOS. Aby oddać Głos za pomocą aplikacji mobilnej, należy wykonać następujące czynności:
a) Pobrać aplikację mobilną na swój telefon po 1 października 2018 roku;
b) Wybrać w aplikacji mobilnej Szkołę, na którą chce się oddać Głosy z gry;
c) Zagrać w grę dostępną w aplikacji mobilnej. Każde 100 punktów zdobyte w grze to 1 Głos z gry
dla Szkoły, o której mowa w §4 podpunkt 11b;
d) Jeden Głos z gry ma równowartość jednego Głosu standardowego;
e) Aplikacja mobilna będzie dostępna dla użytkowników po 1 października 2018 roku. O dacie jej udostępnienia Organizator powiadomi na Stronie Internetowej;
f) Treści zawarte w aplikacji mobilnej mają charakter edukacyjny. Celem aplikacji jest propagowanie i popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat higieny w toaletach;

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 09 październik 2018 06:49