slide1 slide2 slide4 slide6

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Aktualności 2018/2019 - Szkoła

Adres strony internetowej e-dziennika to:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaproszkow

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:

  1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaproszkow

Wyświetli się powitalna strona systemu

  1. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy
  2. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość
  3. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło
  4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło
  5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

            Projekt edukacyjny „Drzewa na kartach książek i w naszym otoczeniu” realizowany był od 20.09. 2018r. do 31.10.2018r. Koordynatorem projektu była pani  Teresa Blachucik - wychowawczyni klasy VII, a realizatorami - uczniowie klasy VII.

            Celem projektu była  promocja dziecięcej literatury, budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz plastycznych, rozwijanie umiejętności czytania z podziałem na rolę, wzbogacanie słownictwa dzieci, budzenie wyobraźni dziecka, umiejętność przelania wyobraźni na papier, tworzenie własnej okładki do książki z serii „ Magiczne drzewo”.

         W ramach projektu podejmowane były różnorodne działania : uczniowie samodzielnie czytali w domu wybraną przez siebie książkę, słuchali głośnego czytania w klasie, wykonali pracę plastyczną pt.: „ Drzewa w naszym otoczeniu”, w którym poprzez ilustrację oraz krótki opis wybranych pozycji zachęcali swoich kolegów i koleżanki do przeczytania polecanych książek. Mieli możliwość rozwijać swój talent pisarski oraz malarski, tworząc własne opowiadania i okładki swoich nowych książek, wykonali plakat „Najciekawszy fragment z książki „Magiczne drzewo”. Wszystkie dzieła zaprezentowane zostały na tablicy własnej twórczości. Bardzo miłym i oczekiwanym działaniem w projekcie był Wieczór z książką. Efekty prac dzieci  zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym oraz na gazetce klasowej.

          Podczas realizacji projektu uczniowie twórczo współpracowali ze sobą. Wykazywali się swoją pomysłowością i umiejętnościami. Nastąpił rozwój integracji zespołu klasowego. Projekt edukacyjny przyniósł założony efekt. Cele zostały zrealizowane.

                                                                              Wychowawca kl VII- Teresa Blachucik

         Projekt  „Z wizytą w niezwykłej  akademii ”do lektury „Akademia Pana Kleksa”  wykonany przez uczniów klasy  IV powstał przy okazji omawiania obowiązkowej lektury Jana Brzechwy: „Akademia Pana Kleksa” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

        Celem projektu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród uczniów, zabawy, wykazanie się pomysłowością, kreatywnością, współzawodnictwem, umiejętnością  wyboru właściwej strategii pracy w grupie, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, dostarczanie pozytywnych przeżyć i zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów.

        Zadaniem  było wykonanie makiety akademii  do której uczęszczał Adaś Niezgódka i jego koledzy, a nauczycielem był niezwykły profesor – Ambroży Kleks.

         Zanim jednak przystąpili do pracy , to najpierw, pod czujnym okiem polonistki, dokładnie przeanalizowali fragmenty książki opisujące akademię, przygotowali notatki , które miały być pomocą naukową podczas tworzenia tych prac. 

       Następnie zabrali się do wykonania modeli przedstawiających akademię . Uczniowie w parach lub w grupach, wykorzystując  różne materiały konstruowali  budynki i ich otoczenie. Była tam m.in. kuchnia pana Kleksa, sypialnie chłopców, komin przez który pan Kleks dostaje się do swoich sekretów, ul. Czekoladową i furtki do różnych baśni. Nie zabrakło również rekwizytów związanych z nauką w akademii, np. piłka-globus służąca do nauki geografii. Pomysły na wykonanie makiety były tak różne, jak i materiały z których zostały one wykonane. Trzeba przyznać, iż powstałe budowle dopracowane zostały w najdrobniejszych szczegółach.

          Szczególne podziękowania należą się też  rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w te działania, podsuwając pomysły lub pomagając w wykonaniu trudniejszych elementów. Uczniowie zgodnie twierdzili, że wykonanie makiety wymagało wiele czasu i pracy, ale integrowało grupę i rozwijało kreatywność.

                                                                                       mgr I. Gajos- polonista

                                                                                       mgr. B.Romaniszyn- nauczyciel bibliotekarz

            Projekt realizowany w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach. Został opracowany do realizacji z uczniami kl. VIII pod opieką wychowawcy mgr Kamili Adamskiej 22.10.2018- 30.11.2018  Skierowany był do uczniów i ich wychowawców i był  świetną zabawą i ciekawym doświadczeniem a przede wszystkim nauką  opartą nie na bezmyślnym zapamiętywaniu i odtwarzaniu lecz aktywnym i  samodzielnym poszukiwaniu nietuzinkowych zagadnień matematyki oraz jej zastosowań w życiu codziennym.

          Celem projektu było rozwijanie zainteresowań matematycznych,  technicznych, przyrodniczych  i informatycznych, zdolności poznawczych i kształcących, rozwijanie sprawności rachunkowej ,poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach , rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji, analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów, kreowanie umiejętności współdziałania w zespole, pokazanie praktycznego zastosowania matematyki, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania, świadome korzystanie z tekstu matematycznego, samodzielne redagowanie tekstów matematycznych, precyzyjne formułowanie wypowiedzi oraz uzasadnianie wykonywanych operacji matematycznych, aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.

           Metody i formy: konkursy, doświadczenia, działania praktyczne, praca z tekstem matematycznym, praca z zadaniami problemowymi w oparciu o książkę „To nie jest kolejna książka do matmy” Anny Weltman oraz o przewodnik po nieznanym wszechświecie „ Nie mamy pojęcia”, wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów internetu, burza mózgów prace plastyczne, praca indywidualna i grupowa.

          Proponowane zadania i sposoby ich realizacji: akcja: „Zagadki i łamigłówki dla młodszych kolegów”- czyli samodzielne wymyślanie  zadań kierowanych do uczniów klas IV-VII,  mini książeczki z zadaniami,  gazetka szkolna

           Zorganizowano :wystawę prac, konkurs na najciekawsze zadanie, konkurs matematyczny zorganizowany przez uczniów klasy VIII dla uczniów młodszych klas, oprawa plastyczna przygotowanych zadań- gazetka szkolna.

          Osiągnięcia uczniów: utrwalono i poszerzono wiadomości z podstawy programowej, uzupełniono wiedzę matematyczną zadaniami nietypowymi, umiejętność zastosowania wiedzy w życiu codziennym, dobierano odpowiednie metody rozwiązania zadania, dostrzegano związki przyczynowo-skutkowe, prawidłowo wnioskowano, samodzielnie wykonywano działania i wykazano się własną inwencją twórcza, przedstawiano własne rozwiązania zadania w sposób jasny i czytelny, właściwe korzystano z dostępnych źródeł wiedzy matematycznej.   Cele zostały osiągnięte.    

                                                                           mgr Kamila Adamska

poniedziałek, 17 grudzień 2018 20:17

Konkurs plastyczny "Lapbooki - Giganci Mocy"

Napisał

     Lapbooki - Giganci Mocy to konkurs plastyczny zorganizowany przez panią Beatę Romaniszyn i panią Izabelę Gajos.

     Od  X do XI  2018 r. w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Szkolny Konkurs na Lapbook. Był on przeznaczony dla wszystkich chętnych uczniów.

     Zadaniem uczestników było wykonanie lapbooka samodzielnie lub w parach. 

     Tematem prac konkursowych były lektury szkolne : „Akademia Pana Kleksa”, „Ten obcy”, „Król Maciuś Pierwszy”, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, „Mały Książę”.

     Lapbook to nowa forma projektów, podsumowująca prace nad jakaś partią materiału czy zagadnieniem. Lapbook to zawarta w specjalnej teczce mapa myśli, na której umieszcza się informacje na dany temat. Wyglądem przypomina książkę z mnóstwem sekretów, „składanek”, „kieszonek”. Kolorowe elementy sprawiają, że nauka staje się ciekawsza i pełna niespodzianek. Każdy uczeń przed wykonaniem pracy uzyskał informacje – zasady pracy oraz co powinien zawierać jego Lapbook czyli tzw. „Nacobezu”. W Lapbooku można było umieszczać też własnoręczne rysunki, gry, krzyżówki, komiksy, listy, ogłoszenia itp.

     Dzięki Lapbookom uczniowie rozwijają różne umiejętności: pisanie, czytanie, logiczne myślenie, kreatywność. Uczą się także organizacji pracy, wykorzystania zdobytej już wcześniej wiedzy, segregowania uzyskanych informacji. Podstawową zasadą jest własnoręczne wpisywanie informacji.

     Wpłynęło bardzo dużo prac. Wszystkie były niezwykle ciekawe i pomysłowe. Wykonywano je podczas lekcji języka polskiego, plastyki ,zajęć bibliotecznych ,a także w domu.  Zorganizowano w bibliotece wystawę prac ,a na najciekawsze głosowali wszyscy odwiedzający bibliotekę włącznie z przedszkolakami z przedszkola w Boguszycach.

   Zdobywcy nagród:

 I m   Tomek Kessler

         Ariana Roskosz

 II m   Milena Roskosz

          Martyna Żelazny

          Josef Chudalla

          Wiktoria Roskosz

III m   Michał Wotzka

          Ania Kuc

          Wiktoria Steinhof

          Wiktoria Sprancel

          Patrycja Niespor

          Maja Sprancel

          Wanessa Ledwig

          Agata Balzasch

          Michał Olsok

          Tomek Nikolajczyk

          Julia Kuszewicz

          Julia Datko

Wyróżnienie :

        Oliver Pawleta

        Łukasz Gordzielik

        Łukasz Thomys

                      Wszystkim serdecznie gratulujemy.

                                                                               Beata Romaniszyn

      

niedziela, 16 grudzień 2018 22:01

Konkursy plastyczne w szkolnej bibliotece

Napisał

     Jak co roku w szkolna biblioteka zorganizowała zajęcia i konkursy  dla dzieci mające na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursach  tematycznych, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie sprawności manualnych,współpraca biblioteki z wychowawcami klas, rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

      1 . Konkurs plastyczny pt.: „By się czytać chciało zakładkę stwórz wspaniałą”.

     Konkurs skierowany był do uczniów klasy II.  Zadaniem uczestników było wykonanie zakładki do książki. Powinna była być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itp.),użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,a  kształt pracy dowolny. Konkurs trwał od 24 IX do 12 X 2018r. Najładniejsze zakładki zostały wybrane i wręczone uczniom klasy I podczas uroczystego apelu z okazji Pasowania na Czytelnika biblioteki szkolnej.

 

  1. Konkursy plastyczne : Ilustracja do ulubionej książki i Okładka do ulubionej książki .

     Konkurs trwał od 21 IX do 31X 2018 .Na konkurs plastyczny,, Ilustracja do mojej ulubionej książki" ogłoszony przez opiekuna biblioteki p. Beatę Romaniszyn wpłynęło wiele prac.
     Uczniowie wykonali ilustracje i okładki  do przeczytanych niedawno lektur,a także do książek zakupionych do szklonej biblioteki w ramach NPRCz. : ,,Zaopiekuj się mną", ,,Akademia Pana Kleksa ", ,,Minecraft", ,,Plastusiowy pamiętnik"i do wielu innych książek.Technika prac dowolna. Prace biorące udział w konkursie były bardzo pomysłowe i w 100 % wykonane własnoręcznie przez dzieci. Przedszkolaki z przedszkola w Boguszycach chętnie przyłączyły się do rysowania swoich ulubionych postaci z bajek. 

                                                                            Beata Romaniszyn

     Od maja do grudnia 2018 r  w świetlicy szkolnej nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe zaangażowali się w akcję głośnego czytani pod hasłem „Świetlicowe czytanie”.  Czytali dzieciom bajki, wiersze i fragmenty książek , zaangażowali również uczniów do wspólnego czytania  i upowszechniania czytelnictwa w ramach  przystąpienia szkoły do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem było zachęcenie dzieci do czytania, korzystania z biblioteki szkolnej oraz zapoznanie z nowymi pozycjami książkowymi zakupionymi do szkolnej biblioteki w ramach tego programu.  Zachęcano także uczniów  do przynoszenia swoich ulubionych książek i ich prezentacji na forum świetlicy. Badania  potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa.

     Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w tą akcję, czekały na moment wspólnego czytania i rozmawiania na temat przeczytanych fragmentów lektur.

     Również w szkolnej bibliotece podczas długich przerw odbywały się spotkania pod hasłem „Starsi czytają młodszym”.  Pani Beata Romaniszyn organizowała przerwy czytelnicze, podczas których uczniowie słuchali fragmentów wybranych książek czytanych przez panią bibliotekarkę lub starszych uczniów . Z wielkim zaangażowaniem czytali wybrane przez siebie książki , takie jak: ,,Jak rozweselić pechowego nosorożca?” , ,,Babcia Rabuś” , ,,Tajemnica zamku ” i wiele innych.

     Cele wspólnego czytania były następujące :

-rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

-ćwiczenie techniki szybkiego czytania,

-zachęcanie do czytania i wypożyczania nowych książek zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

     Czytano z odpowiednią intonacją, wybierano taki koniec fragmentu, który wzbudzał ciekawość do poznania dalszego ciągu. Starano się, aby głośne czytanie stało się rytuałem zajęć świetlicowych i dzieci kojarzyły to  z przyjemnością. 

     Nikogo nie trzeba było specjalnie przekonywać do czytania. Okazało się, że jest wśród nas wielu moli książkowych, którzy tylko czekają, by wziąć do ręki przeczytać kolejną książkę.

      Akcja czytania rozbudziła zainteresowania czytelnicze wielu uczniów. Udowodniła, że dzieci kochają książki  i posiadają niemałą wiedzę na ich temat. Mamy nadzieję ,że uczniowie nadal będą odwiedzać bibliotekę szkolną podczas przerw i wspólnie czytać ciekawe  książki znajdujące się na półkach bibliotecznych.

                                                                                                       Beata Romaniszyn

     Światowy Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach w dniu 21 listopada. W naszej szkole świętowaliśmy go  6 XII - Mikołajki. Był uroczysty apeli, prezentacja multimedialna, która zawierała hasła i sentencje związane z kulturą i życzliwością. W tym dniu na korytarzach oraz w klasach królował kolor żółty, który jest symbolem radości, szczęścia i ciepła. Działała także „Poczta życzliwości”. Każdy mógł przekazać życzliwe, ciepłe słowa do wybranych osób. Podczas apelu pani Beata Romaniszyn przeczytała kilka najciekawszych wierszy, opowiadań i historyjek, których autorami byli uczniowie, np. :

 

       „Dzień Życzliwości nadszedł czas

       wesołe minki witają nas

       W szkole apel się rozpoczyna,

       a magia święta po naszych duszach paradować zaczyna.

       Święto to obchodzimy od lat,

       a więc Życzliwej koleżance prezent warto dać.”

                                                                       J.Pawleta

oraz  coś na wesoło :

      „ My Grześki dwa, co dzień rozrabiamy, kręcimy się w ławce, pani nie słuchamy.

         Co dzień uwagi ,co dzień jedynki, a i tak pani nie słuchamy.

         Ale dzisiaj ją posłuchamy bo Dzień Życzliwości mamy.

         A jak ten dzień minie i tak znowu rozrabiać zamierzamy !”

Teksty napisali uczniowie podczas lekcji bibliotecznych i zajęć w bibliotece szkolnej.

         Ogłoszono również wyniki głosowania na najbardziej życzliwą osobę w każdej klasie, a zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomem oraz maskotką.

Oto lista najżyczliwszych:

  klasa I - Wanessa Krawiec

  klasa II - Paulina Thomys

  klasa IV - Adrianna Pantke

  klasa V - Emily Wójcik

  klasa VI - Wiktoria Chmurowska

  klasa VII - Oliwer Gierok

  klasa VIII - Andreas Margos

     Nagrodzono także Igę Centkowską z klasy II , która wygrała w klasowym konkursie na LOGO DNIA ŻYCZLIWOŚCI .

    Podczas tego uroczystego apelu wręczono nagrody uczniom,którzy zdobyli tytuł MISTRZA CZYTANIA w klasowych konkursach czytelniczych- Konkurs Pięknego Czytani 2018r.

 Tytuły zdobyli :

  klasa II - Paulina Thomys

  klasa IV - Adrianna Pantke

  klasa V - Natalia Kornek

  klasa VI - Wiktoria Roskosz

  klasa VII - Maciek Marek

  klasa VIII - Julia Datko

  Dla  zdobywców tytułu Mistrza Czytania  nagrodami były oczywiście  książki!!!

     I to nie konie nagród. Ten dzień to była również okazja, aby nagrodzić tych wszystkich,którzy wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną : Lapbooki- Giganty Mocy. Prace były niezwykle ciekawe i pomysłowe. Wykonywano je podczas lekcji języka polskiego, plastyki ,zajęć bibliotecznych ,a także w domu z pomocą rodzeństwa i rodziców. Lapbooki były wykonane do lektur szkolnych,lub ulubionej, przeczytanej książki. Zorganizowano w bibliotece wystawę prac ,a na najciekawszą głosowali wszyscy odwiedzający bibliotekę włącznie z przedszkolakami z przedszkola w Boguszycach.

   Zdobywcy nagród:

 I m   Tomek Kessler

         Ariana Roskosz

 II m  Milena Roskosz

         Martyna Żelazny

         Josef Chudalla

         Wiktoria Roskosz

III m  Michał Wotzka

         Ania Kuc

         Wiktoria Steinhof

         Wiktoria Sprancel

         Patrycja Niespor

         Maja Sprancel

         Wanessa Ledwig

         Agata Balzasch

         Michał Olsok

         Tomek Nikolajczyk

         Julia Kuszewicz

         Julia Datko

Wyróżnienie :

        Oliver Pawleta

        Łukasz Gordzielik

        Łukasz Thomys

                      Wszystkim serdecznie gratulujemy.

                                                                               Beata Romaniszyn

      

     W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia 28  listopada 2018 r. uczniowie z klasy I i II szkoły podstawowej spotkali się aby uczcić ten dzień. A jak wieść niesie „Czy to wczoraj, czy to dziś - dzieciom jest potrzebny miś”, to zaproszeni uczniowie przynieśli ze sobą swoje pluszowe przytulanki. Zabawa była doskonała. Wszyscy uczestniczyli w paradzie misiów. Każdy uczeń przedstawił swojego misia  Oprócz zabawy dzieci i misie wysłuchali „misiową poezję” i dowiedzieli się różnych ciekawostek np. o historii pluszowego misia, o misiach bajkowych i tych prawdziwych - różnych gatunkach i ich różnych zwyczajach. Pani Beata Romaniszyn opowiedziała o prawdziwych przygodach misia Wojtka , który został żołnierzem i walczył razem z polskimi żołnierzami w czasie II wojny światowej, a następnie przeczytała fragment książki Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek”. Książka została zakupiona do szkolnej biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniom spodobał się miś, który może pochwalić się realnymi dokonaniami: odwagą, niedźwiedzią siłą i męstwem oraz doświadczeniem z frontu. Podrywał dziewczyny i zjadał papierosy a dziś jest legendą i wielką gwiazdą( uczniów zainteresowała ta historia, książka cieszy się tak dużym zainteresowaniem do tego stopnia iż chętni muszą się zapisywać do kolejki, aby ją wypożyczyć i przeczytać).Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali prace plastyczne związane z przygodami niedźwiedzia Wojtka i poczęstowani zostali słodkościami - sezamkami.

      Prace plastyczne znajdują się w szkolnej bibliotece .

                                                                                           Beata Romaniszyn

niedziela, 16 grudzień 2018 21:47

„Na 100 lecie Polacy są razem”

Napisał

     Z okazji obchodów100 rocznicy Niepodległości Polski biblioteka szkolna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym przyłączyła się do akcji „Na 100 lecie Polacy są razem”. Akcję zorganizowało Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich wraz z polsko- ukraińską Organizacją Młodzieżową „Młody Stanisławów oraz Stowarzyszeniem Pogodnych Artystów Stopa z Opola.

     W ramach akcji zorganizowano zbiórkę książek do nauki języka polskiego, słowników języka polskiego, atlasów historii, literatury dla dzieci i młodzieży, płyt z polskimi bajkami i piosenkami oraz komży. Zebrane dary zostały przekazane do przedszkola w Zimnicach Wielkich.

                                                                

                                                                                                       Beata Romaniszyn

poniedziałek, 03 grudzień 2018 23:13

Mistrzostwa Gminy w "Małym Olimpijczyku"

Napisał

     W dniu 30 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszycach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Grach i Zabawach Sportowych.  W zawodach oprócz drużyn chłopców i dziewcząt z naszej szkoły wystąpiły reprezentacje szkół z Prószkowa, Ligoty Prószkowskiej oraz Zimnic Wielkich. Nasi uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony zajmująć I miejsce w obu kategoriach. Gratulujemy!

poniedziałek, 03 grudzień 2018 23:13

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

Napisał

     Udany występ mają za sobą reprezentanci naszej szkoły biorący udział w zawodach tenisa stołowego. W rezegranych w sobotę 23 listopada Mistrzostwach Gminy zdobyli w kategorii indywidualniej oraz drużynowej łącznie 12 medali (6x złoto, 4x srebro i 2x brąz). Gratulujemy!

     W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy VII z doradcą zawodowym. Warsztaty poprowadziła Pani Ewa Chmielewska-Baryliszyn z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - WUP w Opolu.

     W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych i podzielić się swoimi wątpliwościami, podyskutować i porozmawiać z doradcą zawodowym. Młodzież poznała swoje mocne strony, a następnie z pomocą doradcy dobierała do siebie zawody, w których w przyszłości potencjalnie może się spełniać zawodowo.

     Mamy nadzieję, że powyższa wiedza pomoże uczniom w przyszłym roku szkolnym w podjęciu trafnej decyzji dalszego kierunku kształcenia, a tym samym wyboru zawodu.

 Doradca zawodwy

Justyna Piernikarska

poniedziałek, 03 grudzień 2018 23:03

Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej

Napisał

     W dniu 14 listopada reprezentacja chłopców naszej szkoły udała sie do Komprachcic, gdzie rozegrany został Finał Powiatu w Mini Piłce Ręcznej. Po bardzo zaciętej i wyrównanej walce nasza szkoła uplasowała się na bardzo dobrym II miejscu. Gratulujemy!

     Dnia 6 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zimnicach Wielkich odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski „Polska, moja Ojczyzna”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III - reprezentanci wszystkich szkół naszej gminy. Celem konkursu było:

   - upamiętnienie 100 –lecia odzyskania niepodległości
  -  kształtowanie uczuć patriotycznych
  - rozwijanie umiejętności recytatorskich
  -  upowszechnianie znajomości polskiej poezji  patriotycznej
  -  rozwijanie zainteresowania poezją
  -  upowszechnianie kultury żywego słowa

     Naszą szkołę reprezentowały uczennice Martynka Piechaczek z klasy I i Marlenka Pantke z klasy II. Jury po burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii klas II - I miejsce zajęła Marlenka Pantke, a w kategorii klas I Martynka Piechaczek zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w starszych klasach.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Anna Kwaśniewicz

wtorek, 13 listopad 2018 21:48

Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej

Napisał

   Od września do października 2018r  uczniowie klasy I realizowali projekt edukacyjny „Jesteśmy uczniami – pasowanie na Pierwszoklasistę”. Koordynatorem była pani Małgorzata  Matczak - wychowawca klasy I.  Celem projektu było promocja dziecięcej literatury,budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,rozwijanie zdolności recytatorskich,wzbogacanie słownictwa uczniów,udział w uroczystościach szkolnych, włączenie uczniów klasy pierwszej do społeczności uczniowskiej szkoły,integracja środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów.

    W ramach projektu uczniowie odwiedzali  szkolną bibliotekę, poznali fragmenty lektur opisujące szkolne przygody bohaterów ,poznali wiersze oraz przygotowali inscenizację na uroczystość pasowania -uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

    Projekt edukacyjny przyniósł zmierzone efekty. Cele zostały zrealizowane. Wynikiem projektu była inscenizacja pt. ”Jesteśmy uczniami- pasowanie na Pierwszoklasistę”.  Uczniowie inscenizowali swoje role we współpracy z kolegami, śpiewali piosenki, swobodnie poruszali się na scenie . Na ich twarzach widać było uśmiech i zadowolenie, a gromkie brawa publiczności były dowodem, że dzieci przygotowały się na przysłowiową piątkę.

                                                                                                    Beata Romaniszyn

poniedziałek, 29 październik 2018 21:38

Różnorodność świata - prelekcja podróżnicza

Napisał
poniedziałek, 29 październik 2018 21:35

Dzień Patrona

Napisał
czwartek, 18 październik 2018 18:53

Wycieczka do ECO Opole

Napisał

     16 października uczniowie klasy I i II odwiedzili zakład Energetyki Cieplnej Opolszczyzny w Opolu. Celem wycieczki było pokazanie uczniom procesu produkcji ekologicznego ciepła a także zapoznanie z pracą ludzi związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali olbrzymie kominy, składowisko węgla, piece, a także centrum komputerowe, z którego można dowodzić całym zakładem. Największą atrakcją jednak okazała się waga do ważenia wagonów z węglem, z której my też skorzystaliśmy /ważymy 650 kg/ oraz przejażdżka lokomotywą. Wycieczka została zorganizowana dzięki zaproszeniu i zaangażowaniu Pani Adrianny Centkowskiej, której bardzo dziękujemy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anna Kwaśniewicz