slide3 slide5 slide7 slide8 slide9

Projekty i programy

szkola_w_ruchu

 

ani_logo

Atom cz b

Sebastian Żymła

Sebastian Żymła

poniedziałek, 29 październik 2018 21:35

Dzień Patrona

czwartek, 18 październik 2018 18:53

Wycieczka do ECO Opole

     16 października uczniowie klasy I i II odwiedzili zakład Energetyki Cieplnej Opolszczyzny w Opolu. Celem wycieczki było pokazanie uczniom procesu produkcji ekologicznego ciepła a także zapoznanie z pracą ludzi związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali olbrzymie kominy, składowisko węgla, piece, a także centrum komputerowe, z którego można dowodzić całym zakładem. Największą atrakcją jednak okazała się waga do ważenia wagonów z węglem, z której my też skorzystaliśmy /ważymy 650 kg/ oraz przejażdżka lokomotywą. Wycieczka została zorganizowana dzięki zaproszeniu i zaangażowaniu Pani Adrianny Centkowskiej, której bardzo dziękujemy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anna Kwaśniewicz

czwartek, 18 październik 2018 18:54

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

       Działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnika organizowane w dniach od 1 X do 12 X 2018r.

 

Cel główny:

Zainteresowanie uczniów książką, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Cele operacyjne:

potrafi powiedzieć, jak należy traktować książki, rozpoznaje postacie z bajek, potrafi wymienić korzyści płynące z czytania książek zapamiętać  położenie książek dla najmłodszych czytelników, termin zwrotu wypożyczonych książek, zasady ich poszanowania,  dokonać wyboru książek do czytania, zastosować zdobytą wiedzę przy rozwiązywaniu zadań, zagadek, itp. wymienić znane tytuły książek, rozwiązywać łamigłówki, uczestniczyć we wspólnej zabawie, rozróżnić książkę z biblioteki szkolnej od innych książek.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna,   grupowa                                                                 

Metody: rozmowa kierowana, pogadanka, pokaz, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne,  objaśnienia

 

           W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych.

            Od 1do 12  października 2018r. odbywały się spotkania uczniów  w szkolnej bibliotece przygotowujące ich do uroczystego  Pasowania na Czytelników Biblioteki szkolnej.  

          Uczniowie poznali regulamin wypożyczania książek i zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

           Podczas spotkań rozwiązywali  bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek, rozwiązywali rebusy, układali bajkowe puzzle na czas, słuchali fragmentów bajek i lektur, rysowali do nich ilustracje. Podsumowaniem zajęć było założenie uczniom kart czytelnika i złożenie  uroczystego przyrzeczenia, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Wszystkie spotkania przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze i myślę, że biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

           Natomiast uroczyste Pasowanie na Czytelnika odbyło się podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 X 2018r w obecności wszystkich uczniów i rodziców pierwszoklasistów.

Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom , który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu, a uczniowie klasy II wręczyli im zakładki do książek, które wykonali własnoręcznie.

  Beata Romaniszyn

     

wtorek, 16 październik 2018 06:57

Dzień Edukacji Narodowej

wtorek, 16 październik 2018 06:56

Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej

wtorek, 16 październik 2018 06:55

"Jestem wolny, mam przewagę"

wtorek, 16 październik 2018 06:54

Wyboru do SU

wtorek, 09 październik 2018 06:49

Konkurs "Wzorowa łazienka"

Link do strony głosowania: https://www.wzorowalazienka.pl/

     Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Wzorowa Łazienka”. Celem udziału jest zdobycie środków finansowych na remont szkolnej łazienki. Prosimy o głosowanie. Poniżej przedstawiamy regulamin głosowania.


§ 4. Zasady głosowania
1. Od 01.10.2018 r. do 30.11.2018r. internauci mogą głosować na dodane do Programu i opublikowane na Stronie Internetowej galerie z Pracami Programowymi (dalej: „Głosowanie”).


2. Głosy mogą oddawać osoby fizyczne tylko z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające dostęp do sieci Internet (Internauci), (dalej: „Głosujący”) z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może jednego dnia oddać tylko jeden Głos standardowy, o którym mowa §4 podpunkt 3a.


3. Istnieje sześć rodzajów głosów:
a) Głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa §4 podpunkt 4;
b) Głosy z paragonami to głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa §4 podpunkt 5.
Jeden Głos z paragonem ma wagę 20 Głosów standardowych dla szkoły, na którą został oddany „głos z paragonem”;
c) Głosy z gry to głosy oddawane za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na telefony komórkowe z systemem android i iOS, o których mowa w §4 podpunkt 11;
d) Dodatkowe głosy to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami o których mowa w §4 podpunkt 12;
e) Extra Głosy to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami, o których mowa w §4 podpunkt13;
f) Głosy z ankiety to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami, o których mowa w §4 7 podpunkt 11;


4. Oddawanie Głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach:
a) W pierwszym etapie należy wybrać galerię Szkoły, na którą chce się oddać głos i kliknąć w przycisk „Zagłosuj” w galerii na Stronie Internetowej, zaakceptować Regulamin oraz podać adres e-mail, na który zostanie niezwłocznie wysłany przez Organizatora specjalny, unikatowy kod weryfikujący;
b) W drugim etapie należy wpisać w dedykowane pole na stronie internetowej kod weryfikujący, który został wysłany na podany w pierwszym etapie adres email, po czym należy kliknąć na stronie internetowej w pole „Potwierdź głos”. Prawidłowe przepisanie kodu i podanie prawidłowych danych będzie skutkowało oddaniem ważnego głosu. Jeden głos Głosującego zapewnia Szkole 1 głos w Programie. Kod weryfikujący jest ważny przez 24h od momentu jego wysłania do użytkownika. Po tym czasie kod weryfikujący staje się nieaktywny i nie można z niego skorzystać, aby oddać głos na Szkołę;


5. Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkoły podczas pojedynczego głosowania.
Głosujący oddając 1 (słownie: „jeden”) Głos z paragonem może przyznać równowartość 20 (słownie: „dwudziestu”) Głosów standardowych poprzez wykonanie łącznie następujących czynności:
a) zakupienie w okresie od 1.09.2018 r. do 30.11.2018 roku dowolnego produktu marki Domestos i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu marki Domestos. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono produkt marki Domestos, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu;
b) kliknięcie w przycisk „Głosuj z paragonem” w galerii na Stronie Internetowej;
c) podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej;
d) dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o maksymalnym rozmiarze 5 MB);
e) podanie adresu e-mail;
f) zaakceptowanie Regulaminu;
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem;


6. Organizator ma do 14 dni roboczych na weryfikację paragonu i dopisanie Głosów do konta Szkoły, na którą został oddany Głos z paragonem.


7. Organizator zastrzega, że jeśli paragon nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, Głosy nie zostaną doliczone szkole.


8. Organizator zastrzega, że 1 Głos z paragonem stanowi równowartość 20 Głosów standardowych, niezależnie od liczby zakupionych produktów Domestos widniejących na paragonie.


9. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia Głosującego o przedstawienie oryginału dowodu zakupu do wglądu.


10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji Głosów, polegającej na sprawdzeniu, czy przesłany wraz z formularzem numer dowodu zakupu jako kolejny głos przez jednego Głosującego lub przez innego Głosującego, stanowi ten sam dowód zakupu. W przypadku przesłania tego samego dowodu zakupu przez tego samego lub innego Głosującego jako kolejny głos, taki głos nie bierze udziału w głosowaniu i głosy nie zostaną dopisane do konta Szkoły, na którą oddany był Głos z paragonem.


11. Oddawanie Głosów z gry odbywa się poprzez aplikację mobilną dostępną na telefony komórkowe z systemem android i iOS. Aby oddać Głos za pomocą aplikacji mobilnej, należy wykonać następujące czynności:
a) Pobrać aplikację mobilną na swój telefon po 1 października 2018 roku;
b) Wybrać w aplikacji mobilnej Szkołę, na którą chce się oddać Głosy z gry;
c) Zagrać w grę dostępną w aplikacji mobilnej. Każde 100 punktów zdobyte w grze to 1 Głos z gry
dla Szkoły, o której mowa w §4 podpunkt 11b;
d) Jeden Głos z gry ma równowartość jednego Głosu standardowego;
e) Aplikacja mobilna będzie dostępna dla użytkowników po 1 października 2018 roku. O dacie jej udostępnienia Organizator powiadomi na Stronie Internetowej;
f) Treści zawarte w aplikacji mobilnej mają charakter edukacyjny. Celem aplikacji jest propagowanie i popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat higieny w toaletach;

 

poniedziałek, 01 październik 2018 21:12

Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych

poniedziałek, 01 październik 2018 21:12

Apel porządkowy

poniedziałek, 01 październik 2018 21:08

Warsztaty profilaktyczne

     Dnia 25 września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach odbyły się rekomendowane warsztaty z profilaktyki uzależnień, realizowane przez Centrum Działań Profilaktycznych. Udział w powyższych warsztatach wzięli udział uczniowie klas: I, II, IV, V, VI, VII i VIII z podziałem na grupy wiekowe.
Tematy zajęć były następujące:
1. "Zakazany Owoc" kl. I i II
2. "Ciekawość nie zawsze się opłaca" kl. IV
3. Program Debata kl. V i VI oraz VII i VIII.
 
Pedagog szkolny
poniedziałek, 01 październik 2018 21:05

Śląsko-morawski dzień teatralny 2018 - KOPCIUSZEK

             W praktyce szkolnej naturalną rzeczą są inscenizacje i teatrzyki. Mają one swoją tradycję i gorących miłośników. Wnoszą w szkolne życie element odmiany, twórczego klimatu i poczucie przeżywania czegoś wyjątkowego. Biorąc pod uwagę naturalną predyspozycję dziecka w wieku wczesnoszkolnym, rozwijają jego ciekawość, chęć działania, poznawania i tworzenia. Ułatwiają dziecku wyrażanie przeżyć, emocji i doświadczeń.
          Realizując przedstawienia z uczniami wprowadzamy wiele nowych pojęć. Wiedza przekazywana jest w atrakcyjny sposób, a zabawa w teatr ma ogromne walory wychowawcze, kształcące, a czasami wręcz terapeutyczne. Korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Przygotowuje dzieci do odbioru sztuki teatralnej. Ta forma pracy jest dzieciom bardzo bliska i przez nie lubiana.
           Znaczącym elementem całego przedsięwzięcia jest muzyka, scenografia i charakteryzacja. Stworzenie odpowiedniego tła daje wszystkim osobom uczestniczącym w przedstawieniu poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego, że włożona w przygotowanie przedstawienia praca nie poszła na marne, a wszystko wspaniale współgra. Przedstawienie ma dla małych aktorów dużo większe znaczenie emocjonalne, jeśli zostanie wystawione przed widownią. Widzami powinni być przede wszystkim rodzice a także koledzy z innych klas, szkół i grono pedagogiczne.

           Z okazji realizacji projektu „Śląsko – morawskie dzień teatralny 2018” uczniowie klasy IV zaprezentowali przed swoimi kolegami z Czech z Pavlovic u Prerowa przedstawienie, które przygotowywali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – pt.: „Kopciuszek”.

           Gra młodych aktorów, ciekawe rekwizyty, humor i dowcip  przyciągnęły uwagę wszystkich ,  którzy z dużym zainteresowaniem oglądali tą znaną bajkę w nowej, współczesnej odsłonie. Na twarzach widać było uśmiech i zadowolenie, a młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa.

                                                                                                         Beata Romaniszyn

czwartek, 20 grudzień 2018 15:40

Śląsko-morawski dzień teatralny 2018

W dniu 21 września gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły z Pavlovic u Prerova. Wspólne spotkanie odbyło się w ramach projektu unijnego pod nazwą „Śląsko-morawski dzień teatralny 2018”.

Wizyta rozpoczęła się od powitania, przedstawienia celów i zadań projektu.  Następnie wszyscy uczestnicy zjedli posiłek, po którym wyruszyli w drogę do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.

W pierwszej części wizyty dzieci wraz z opiekunami obejrzały spektakl „Książę i prawda” autorstwa Jean-Claude Carrière cenionego francuskiego pisarza, dramaturga, autora znanych i nagradzanych w świecie scenariuszy filmowych.

Po spektaklu wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a następnie udali się na lekcje teatralne. Podczas lekcji aktorzy teatru w bardzo ciekawy i interesujący sposób przenieśli uczestników w magiczny świat teatru. Dzieci poznawały historię teatru, elementarne zadania aktorskie oraz poprawną dykcję.

Pobyt w teatrze zakończyliśmy wspólnym pamiątkowym zdjęciem, po którym udaliśmy się w drogę powrotną do Boguszyc. Tam czekał na uczestników pyszny obiad przygotowany przez restaurację „Antek”. Po skonsumowaniu posiłku nadszedł czas na kolejną część programu – występy teatralne przygotowane przez polskie i czeskie dzieci. Mali aktorzy w bardzo ciekawy i zabawny sposób przedstawili Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę, Opowieść o Królu, a jeden z uczniów przedstawił swój własny spektakl kabaretowy.

Po zakończeniu występów przyszedł czas na podsumowanie wspólnego projektu przez polską i czeską stronę, po czym delegacja z Pavlovic udała się w podróż powrotną do Czech.

Zdjęcia z przebiegu imprezy znajdują się w Galerii.

poniedziałek, 01 październik 2018 20:57

Spotkanie z rodzicami - prelekcja

            W maju  nasza szkoła przystąpiła do realizacji ,,NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”. Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają znaczący wpływ czytania na wspieranie tego procesu. Zadaniem szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie lektury książki zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne potrzeby i pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że wychowanie do lektury nie należy wyłącznie do zadań szkoły. Wymaga ono powszechnego zainteresowania. Musi się odwoływać również do zaangażowania rodziców i różnych pozaszkolnych instytucji oświatowych. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

               W dniu 13 września 2018 roku odbyło się spotkanie dla rodziców w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA na temat: „Wspólnie czytamy książki”. Prelekcja na powyższym spotkaniu miała na celu przypomnienie rodzicom jak ważne jest wspólne czytanie dla ich dzieci i jakie są pozytywne skutki takiego działania. Ponadto zostało rodzicom przekazane, że w naszej szkole nadal znajduje się kącik czytelnictwa, gdzie mogą zapoznać się z różnymi poradami dotyczącymi „dlaczego warto czytać książki” oraz poznać listę polecanych książek przez bibliotekę dziecięcą.

Pedagog szkolny

środa, 05 wrzesień 2018 20:13

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

czwartek, 30 sierpień 2018 15:48

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż w dniu 03.09.2018r. zainaugurujemy nowy rok szkolny mszą świętą o godz. 8.00. Następnie o godz. 9.00 w naszej szkole odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Wszystkie podręczniki uczniowie otrzymują w ramach dotacji.

 

Rodzice zakupują tylko podręczniki do religii (wszystkie klasy)

i języka niemieckiego  - mniejszości narodowej  (kl. IV, V i VI)

 

Religia  - podręczniki na rok szkolny 2018/2019

 

Klasa

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

I

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Red. Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża Opole

II

„Poznajemy naszego Boga”

Red. Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża Opole

IV

„Zapowiedź zbawienia”

Red. Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża Opole

V

„Jezus Chrystus naszym Zbawicielem

Red. Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża Opole

VI

„Kościół wspólnotą zbawionych”

Red. Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża Opole

VII

„Droga wspólnoty zbawionych”

Red.  M. Baron

Św. Krzyża Opole

VIII

„Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”

Red.  M. Baron

Św. Krzyża Opole

 

 

Język niemiecki  - podręczniki na rok szkolny 2018/2019

 

Klasa

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

IV

„Ich und du 4”  podręcznik i ćwiczenia

M. Kozubska

PWN

V

„Ich und du 5”  podręcznik i ćwiczenia

M. Kozubska

PWN

VI

„Ich und du 6” podręcznik i ćwiczenia

M. Kozubska

PWN

 

poniedziałek, 02 lipiec 2018 11:53

Zakończenie roku szkolnego

poniedziałek, 02 lipiec 2018 11:52

Projekt edukacyjny "Z mitologią za pan brat"

        Od listopada  listopad 2017r do  czerwca  2018r uczniowie klasy V realizowali projekt edukacyjny „Z mitologią za pan brat”. Koordynatorem była pani Izabela Gajos, nauczyciel polonista. Celem projektu było poznanie mitów greckich, rozwijanie zdolności plastycznych uczniów, rozwijanie kompetencji językowych oraz integracja zespołu klasowego.

        Uczniowie poznali mity greckie z podstawy programowej i spoza niej, tworzyli  przestrzenne prace plastyczne „W królestwie Posejdona”, wzięli udział w konkursie na znawcę mitów, przygotowali strój na najpiękniejsze przebranie za postać z mitologii, stworzy komiks do mitu, wzięli  udział w inscenizacji „Sąd nad Syzyfem”, poszukiwali  w najbliższej okolicy nazw zakładów rzemieślniczych, firm, instytucji kultury, których nazwy wywodzą się z mitologii,doskonalli i umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi, korzystali ze słowników m.in. Słownik mitów i tradycji kultury znajdujących się w szkolnej bibliotece, dbali o kulturę i poprawność językową podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej.

        W czasie realizacji projektu uczniowie współpracowali, ale również rywalizowali ze sobą.  Wszystkie, często bardzo efektowne, wytwory prezentowali w pracowni polonistycznej i na szkolnych korytarzach.

                                                                                           Izabela Gajos

poniedziałek, 02 lipiec 2018 11:49

Projekt edukacyjny "Moje podróże małe i duże"

     Uczniowie klasy IV w czerwcu realizowali projekt edukacyjny pt.”Moje podróże małe i duże”, którego koordynatorem była pani Monika Mazurkiewicz, wychowawca tejże klasy.

     Projekt miał na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowościowego i postawę twórczą ucznia, aktywności wdrażającej go do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie, inspirowanie literaturą wyobraźni, integrowanie grupy, efektywnego współdziałania w zespole w oparciu o aktywne działania, kształtowanie podstawowych zasad kultury bycia.

     Uczniowie klasy IV poznali państwa europejskie leżące na wyspach i nie tylko, a także związane z tymi krajami legendy, mity i zabytki. Wspólnie przygotowali plakaty z wymarzonym miejscem swojej podróży. Pracując w grupach stworzyli prezentacje multimedialne przedstawiające konkretne kraje- ich kulturę, tradycje i miejsca warte zwiedzenia. Uczniowie mogli wykorzystać materiały zgromadzone w bibliotece szkolnej lub w Internecie. Aby projekt był atrakcyjny dla uczniów, wprowadzono aktywne metody pracy, a uczniowie poprzez włączenie się w realizację projektu, mogli wykorzystać swoją wyobraźnię. Dodatkowo podczas projektu wykorzystano język angielski, nazwy krajów i podstawowe pojęcia pojawiały się w tym języku obcym. Projekt „Moje podróże małe i duże” uczy myślenia i sprawia, że uczniowie stają się bardziej otwarci na świat i ludzi. Każdy uczeń oczekuje pochwały, akceptacji aprobaty, a udział w projekcie gwarantuje mu to. Liczą się: uśmiech, dobre słowo i życzliwość.

                                                                                                   Monika Mazurkiewicz